Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ŻOŁNIERZE ARMII CZERWONEJ I INTERNOWANI
W OBOZACH JEŃCÓW I INTERNOWANYCH W POLSCE 1918-1924

Universitas Nicolai CopernicusCentralne Archiwum Wojskowe

Informacje o osobie: Ewdampij Czernienkow

Nazwisko: Czernienkow
Imię (imiona): Ewdampij
Imię ojca/otczestwo: Andrzej
Inne możliwe brzmienie nazwiska:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Narodowość etniczna:
Stopień wojskowy:
Nazwa formacji/jednostki wojskowej:
Uwagi:
Nazwisko pisane alfabetem cyrylickim:
Imię pisane alfabetem cyrylickim:
Otczestwo pisane alfabetem cyrylickim:
Data wzięcia do niewoli/internowania:
Status uwięzionego:
Nazwa obozu jenieckiego/miejsca internowania:
Przydział do pracy/jednostki:
Miejsca i daty pobytu:
Data wyjazdu z Polski:
Czy pozostał w Polsce?
Data zgonu: 1921-03-02
Miejsce zgonu - nazwa miejscowości: Tuchola
Miejsce zgonu - obóz/szpital:
Przyczyna zgonu:
Nazwa geograficzna miejsca pochówku:
Dane dot. lokalizacji pochówku i rodzaju grobu:

Powrót