Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ŻOŁNIERZE ARMII CZERWONEJ I INTERNOWANI
W OBOZACH JEŃCÓW I INTERNOWANYCH W POLSCE 1918-1924

Universitas Nicolai CopernicusCentralne Archiwum Wojskowe

O projekcie

Projekt „Żołnierze Armii Czerwonej i internowani w obozach jeńców i internowanych w Polsce 1918-1924” podjęty został w wyniku ustaleń zawartych między prof. Władysławem Stępniakiem, Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych i dr. hab. Andriejem N. Artizowem, Szefem Federalnej Agencji Archiwalnej Rosji podczas spotkania delegacji polskiej i rosyjskiej w maju 2013 r.

Celem projektu jest udostępnienie w Internecie informacji o żołnierzach Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej i rosyjskich internowanych, przebywających w obozach jenieckich i obozach dla internowanych w Polsce, w okresie od zakończenia I wojny światowej do likwidacji obozów i repatriacji ostatnich jeńców i internowanych do Rosji w 1924 r.

Projekt realizowany jest przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Centralne Archiwum Wojskowe. Projektem kieruje Rada Naukowa, pracująca pod przewodnictwem prof. Władysława Stępniaka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w składzie: prof. Zbigniew Karpus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), kierownik naukowy projektu; prof. Waldemar Rezmer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); dr Andrzej Wesołowski (zastępca dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego); dr Andrzej Biernat (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych); Katarzyna Kiliszek (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych); dr Anna Laszuk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych); dr Ewa Rosowska (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych).