Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ŻOŁNIERZE ARMII CZERWONEJ I INTERNOWANI
W OBOZACH JEŃCÓW I INTERNOWANYCH W POLSCE 1918-1924

Universitas Nicolai CopernicusCentralne Archiwum Wojskowe

Historia

Pierwszy etap projektu, zrealizowany do 2015 r. dotyczy jeńców i internowanych rosyjskich zmarłych w obozach jenieckich, obozach internowanych i szpitalach wojskowych w Polsce. Informacje, pozyskane na podstawie źródeł archiwalnych są udostępnione w bazie danych projektu. Obejmują one informacje o 20 tys. zmarłych jeńców i internowanych.

W następnym etapie, projekt zostanie rozszerzony o dane jeńców i internowanych, repatriowanych do Rosji w ramach umowy repatriacyjnej, zawartej na mocy traktatu ryskiego 1921 r., a także internowanych, pozostałych w Polsce.