Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ŻOŁNIERZE ARMII CZERWONEJ I INTERNOWANI
W OBOZACH JEŃCÓW I INTERNOWANYCH W POLSCE 1918-1924

Universitas Nicolai CopernicusCentralne Archiwum Wojskowe

Informacje o osobie: Michaił Czerjomniej

Nazwisko: Czerjomniej
Imię (imiona): Michaił
Imię ojca/otczestwo:
Inne możliwe brzmienie nazwiska:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Narodowość etniczna:
Stopień wojskowy:
Nazwa formacji/jednostki wojskowej:
Uwagi: data śmierci przybliżona - ok. 2.XI - 3.XI.1920
Nazwisko pisane alfabetem cyrylickim:
Imię pisane alfabetem cyrylickim:
Otczestwo pisane alfabetem cyrylickim:
Data wzięcia do niewoli/internowania:
Status uwięzionego:
Nazwa obozu jenieckiego/miejsca internowania:
Przydział do pracy/jednostki:
Miejsca i daty pobytu:
Data wyjazdu z Polski:
Czy pozostał w Polsce?
Data zgonu: 1920-11-02
Miejsce zgonu - nazwa miejscowości: Tuchola
Miejsce zgonu - obóz/szpital: Obóz Jeńców Nr 7 w Tucholi
Przyczyna zgonu:
Nazwa geograficzna miejsca pochówku: Tuchola
Dane dot. lokalizacji pochówku i rodzaju grobu: Cmentarz przyobozowy, grób nr 15

Źródła archiwalne

Kod kraju: PL
Nazwa archiwum/przechowawcy: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Numer zespołu archiwalnego: PL/6/4/0
Nazwa zespołu archiwalnego: Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu
Nazwa zespołu archiwalnego w brzmieniu oryginalnym:
Sygnatura archiwalna źródła: PL/6/4/0/24356: Groby cmentarza obozu jeńców w Tucholi 1920-1924
Dokument: Dokument
Numer/y karty/strony: K. 23-25