Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ŻOŁNIERZE ARMII CZERWONEJ I INTERNOWANI
W OBOZACH JEŃCÓW I INTERNOWANYCH W POLSCE 1918-1924

Universitas Nicolai CopernicusCentralne Archiwum Wojskowe

Informacje o osobie: Wasyl Czernobrowski

Nazwisko: Czernobrowski
Imię (imiona): Wasyl
Imię ojca/otczestwo:
Inne możliwe brzmienie nazwiska:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Narodowość etniczna:
Stopień wojskowy:
Nazwa formacji/jednostki wojskowej:
Uwagi:
Nazwisko pisane alfabetem cyrylickim:
Imię pisane alfabetem cyrylickim:
Otczestwo pisane alfabetem cyrylickim:
Data wzięcia do niewoli/internowania:
Status uwięzionego:
Nazwa obozu jenieckiego/miejsca internowania:
Przydział do pracy/jednostki:
Miejsca i daty pobytu:
Data wyjazdu z Polski:
Czy pozostał w Polsce?
Data zgonu: 1921-02-11
Miejsce zgonu - nazwa miejscowości:
Miejsce zgonu - obóz/szpital: Szpital Obozu Jeńców Nr 7
Przyczyna zgonu:
Nazwa geograficzna miejsca pochówku:
Dane dot. lokalizacji pochówku i rodzaju grobu:

Źródła archiwalne

Kod kraju: RU
Nazwa archiwum/przechowawcy: Государственный архив Российской Федерации [Archiwum Państwowe Federacji Rosyjskiej]
Numer zespołu archiwalnego: R8406
Nazwa zespołu archiwalnego: Delegat Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża dla świadczenia pomocy jeńcom cywilnym i wojennym polskim w R.S.F.R.R. 1920-1937
Nazwa zespołu archiwalnego w brzmieniu oryginalnym: Бюро уполномоченного Польского красного креста в СССР 1920-1937
Sygnatura archiwalna źródła: Fond R8406, opis 1, dieło 149
Dokument: Dokument
Numer/y karty/strony: K. 38-88