Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ŻOŁNIERZE ARMII CZERWONEJ I INTERNOWANI
W OBOZACH JEŃCÓW I INTERNOWANYCH W POLSCE 1918-1924

Universitas Nicolai CopernicusCentralne Archiwum Wojskowe

Informacje o osobie: Jakób Bariszow

Nazwisko: Bariszow
Imię (imiona): Jakób
Imię ojca/otczestwo:
Inne możliwe brzmienie nazwiska:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Narodowość etniczna: rosyjska
Stopień wojskowy:
Nazwa formacji/jednostki wojskowej:
Uwagi:
Nazwisko pisane alfabetem cyrylickim:
Imię pisane alfabetem cyrylickim:
Otczestwo pisane alfabetem cyrylickim:
Data wzięcia do niewoli/internowania:
Status uwięzionego:
Nazwa obozu jenieckiego/miejsca internowania: Obóz jeńców Nr 1 w Strzałkowie
Przydział do pracy/jednostki:
Miejsca i daty pobytu:
Data wyjazdu z Polski:
Czy pozostał w Polsce?
Data zgonu: 1915-12-06
Miejsce zgonu - nazwa miejscowości: Strzałkowo
Miejsce zgonu - obóz/szpital: Szpital garnizonowy
Przyczyna zgonu:
Nazwa geograficzna miejsca pochówku: Strzałkowo
Dane dot. lokalizacji pochówku i rodzaju grobu: cmentarz garnizonowy, grób nr 148

Źródła archiwalne

Kod kraju: PL
Nazwa archiwum/przechowawcy: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Gnieźnie
Numer zespołu archiwalnego: PL/92/303/0
Nazwa zespołu archiwalnego: Starostwo Powiatowe we Wrześni
Nazwa zespołu archiwalnego w brzmieniu oryginalnym:
Sygnatura archiwalna źródła: PL/92/303/0/4/181
Dokument: Dokument
Numer/y karty/strony: 1-580