Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ŻOŁNIERZE ARMII CZERWONEJ I INTERNOWANI
W OBOZACH JEŃCÓW I INTERNOWANYCH W POLSCE 1918-1924

Universitas Nicolai CopernicusCentralne Archiwum Wojskowe

Informacje o osobie: Zagem Chairylin

Nazwisko: Chairylin
Imię (imiona): Zagem
Imię ojca/otczestwo:
Inne możliwe brzmienie nazwiska:
Data urodzenia: 1899
Miejsce urodzenia: gub. symbirska
Narodowość etniczna: tatarska
Stopień wojskowy:
Nazwa formacji/jednostki wojskowej:
Uwagi:
Nazwisko pisane alfabetem cyrylickim:
Imię pisane alfabetem cyrylickim:
Otczestwo pisane alfabetem cyrylickim:
Data wzięcia do niewoli/internowania:
Status uwięzionego:
Nazwa obozu jenieckiego/miejsca internowania:
Przydział do pracy/jednostki:
Miejsca i daty pobytu:
Data wyjazdu z Polski:
Czy pozostał w Polsce?
Data zgonu: 1920-12-10
Miejsce zgonu - nazwa miejscowości: Mińsk Białoruski
Miejsce zgonu - obóz/szpital:
Przyczyna zgonu: tyfus
Nazwa geograficzna miejsca pochówku:
Dane dot. lokalizacji pochówku i rodzaju grobu: