Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ŻOŁNIERZE ARMII CZERWONEJ I INTERNOWANI
W OBOZACH JEŃCÓW I INTERNOWANYCH W POLSCE 1918-1924

Universitas Nicolai CopernicusCentralne Archiwum Wojskowe

Informacje o osobie: Michał Aleksiejew

Nazwisko: Aleksiejew
Imię (imiona): Michał
Imię ojca/otczestwo:
Inne możliwe brzmienie nazwiska:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia: Gub. smoleńska, Rosja
Narodowość etniczna:
Stopień wojskowy:
Nazwa formacji/jednostki wojskowej:
Uwagi:
Nazwisko pisane alfabetem cyrylickim:
Imię pisane alfabetem cyrylickim:
Otczestwo pisane alfabetem cyrylickim:
Data wzięcia do niewoli/internowania:
Status uwięzionego: Jeniec
Nazwa obozu jenieckiego/miejsca internowania: Szpital Etapu Państwowego Urzędu ds. Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników w Brześciu Litewskim
Przydział do pracy/jednostki:
Miejsca i daty pobytu:
Data wyjazdu z Polski:
Czy pozostał w Polsce?
Data zgonu: 1920-12-15
Miejsce zgonu - nazwa miejscowości: Brześć Litewski
Miejsce zgonu - obóz/szpital: Szpital Załogi
Przyczyna zgonu:
Nazwa geograficzna miejsca pochówku:
Dane dot. lokalizacji pochówku i rodzaju grobu:

Źródła archiwalne

Kod kraju: UA
Nazwa archiwum/przechowawcy: Центральний державний iсторичний архiв Украïны, м. Львiв [Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie]
Numer zespołu archiwalnego: 214
Nazwa zespołu archiwalnego: Generalny Delegat Rządu dla Galicji, 1919-1920
Nazwa zespołu archiwalnego w brzmieniu oryginalnym: Генеральний делегат уряду для Галичини, мм. Кракiв Львiв, 1919-1920
Sygnatura archiwalna źródła: opis 1 sprawa 633
Dokument: Dokument
Numer/y karty/strony: