Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ŻOŁNIERZE ARMII CZERWONEJ I INTERNOWANI
W OBOZACH JEŃCÓW I INTERNOWANYCH W POLSCE 1918-1924

Universitas Nicolai CopernicusCentralne Archiwum Wojskowe

Informacje o osobie: Antoni Biłeński

Nazwisko: Biłeński
Imię (imiona): Antoni
Imię ojca/otczestwo:
Inne możliwe brzmienie nazwiska:
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Szylpaki pow. Zbaraż
Narodowość etniczna: Ukraińska
Stopień wojskowy:
Nazwa formacji/jednostki wojskowej: 3 baon
Uwagi:
Nazwisko pisane alfabetem cyrylickim:
Imię pisane alfabetem cyrylickim:
Otczestwo pisane alfabetem cyrylickim:
Data wzięcia do niewoli/internowania:
Status uwięzionego:
Nazwa obozu jenieckiego/miejsca internowania: Obóz Internowanych Nr 2 w Wadowicach
Przydział do pracy/jednostki:
Miejsca i daty pobytu:
Data wyjazdu z Polski:
Czy pozostał w Polsce?
Data zgonu: 1920-03-18
Miejsce zgonu - nazwa miejscowości:
Miejsce zgonu - obóz/szpital:
Przyczyna zgonu: Tuberculosis pulmonis
Nazwa geograficzna miejsca pochówku: Wadowice
Dane dot. lokalizacji pochówku i rodzaju grobu: Cmentarz Wojskowy, nr grobu 3304

Źródła archiwalne

Kod kraju: PL
Nazwa archiwum/przechowawcy: Archiwum Narodowe w Krakowie
Numer zespołu archiwalnego: PL/29/275/0/96
Nazwa zespołu archiwalnego: Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie
Nazwa zespołu archiwalnego w brzmieniu oryginalnym:
Sygnatura archiwalna źródła: PL/29/275/0/96
Dokument: Dokument
Numer/y karty/strony:

Powrót