Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ŻOŁNIERZE ARMII CZERWONEJ I INTERNOWANI
W OBOZACH JEŃCÓW I INTERNOWANYCH W POLSCE 1918-1924

Universitas Nicolai CopernicusCentralne Archiwum Wojskowe

Informacje o osobie: Froł Stepankow

Nazwisko: Stepankow
Imię (imiona): Froł
Imię ojca/otczestwo:
Inne możliwe brzmienie nazwiska:
Data urodzenia: 1892
Miejsce urodzenia:
Narodowość etniczna:
Stopień wojskowy: szeregowy
Nazwa formacji/jednostki wojskowej:
Uwagi:
Nazwisko pisane alfabetem cyrylickim:
Imię pisane alfabetem cyrylickim:
Otczestwo pisane alfabetem cyrylickim:
Data wzięcia do niewoli/internowania:
Status uwięzionego:
Nazwa obozu jenieckiego/miejsca internowania:
Przydział do pracy/jednostki:
Miejsca i daty pobytu:
Data wyjazdu z Polski:
Czy pozostał w Polsce?
Data zgonu: 1920-12-26
Miejsce zgonu - nazwa miejscowości:
Miejsce zgonu - obóz/szpital:
Przyczyna zgonu: dezynteria
Nazwa geograficzna miejsca pochówku: Tuchola
Dane dot. lokalizacji pochówku i rodzaju grobu: cmentarz przyobozowy

Źródła archiwalne

Kod kraju: PL
Nazwa archiwum/przechowawcy: Centralne Archiwum Wojskowe
Numer zespołu archiwalnego: PL/338/I.300.20
Nazwa zespołu archiwalnego: Biuro Wyznań Niekatolickich Ministerstwa Spraw Wojskowych 1919-1939
Nazwa zespołu archiwalnego w brzmieniu oryginalnym:
Sygnatura archiwalna źródła: PL/338/I.300.20.60; PL/338/I.300.20.61
Dokument: Dokument
Numer/y karty/strony: nlb.

Powrót