Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ŻOŁNIERZE ARMII CZERWONEJ I INTERNOWANI
W OBOZACH JEŃCÓW I INTERNOWANYCH W POLSCE 1918-1924

Universitas Nicolai CopernicusCentralne Archiwum Wojskowe

Informacje o osobie: Roman Baranow

Nazwisko: Baranow
Imię (imiona): Roman
Imię ojca/otczestwo: Aleksiej
Inne możliwe brzmienie nazwiska:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia: gub. smoleńska
Narodowość etniczna:
Stopień wojskowy:
Nazwa formacji/jednostki wojskowej:
Uwagi:
Nazwisko pisane alfabetem cyrylickim:
Imię pisane alfabetem cyrylickim:
Otczestwo pisane alfabetem cyrylickim:
Data wzięcia do niewoli/internowania:
Status uwięzionego:
Nazwa obozu jenieckiego/miejsca internowania:
Przydział do pracy/jednostki:
Miejsca i daty pobytu:
Data wyjazdu z Polski:
Czy pozostał w Polsce?
Data zgonu:
Miejsce zgonu - nazwa miejscowości: zmarl w niewoli
Miejsce zgonu - obóz/szpital:
Przyczyna zgonu:
Nazwa geograficzna miejsca pochówku:
Dane dot. lokalizacji pochówku i rodzaju grobu:

Powrót