Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ŻOŁNIERZE ARMII CZERWONEJ I INTERNOWANI
W OBOZACH JEŃCÓW I INTERNOWANYCH W POLSCE 1918-1924

Universitas Nicolai CopernicusCentralne Archiwum Wojskowe

Informacje o osobie: Bartłomiej Bolyż

Nazwisko: Bolyż
Imię (imiona): Bartłomiej
Imię ojca/otczestwo:
Inne możliwe brzmienie nazwiska:
Data urodzenia: 1894
Miejsce urodzenia: Stole pow. Czernichów
Narodowość etniczna:
Stopień wojskowy:
Nazwa formacji/jednostki wojskowej:
Uwagi:
Nazwisko pisane alfabetem cyrylickim:
Imię pisane alfabetem cyrylickim:
Otczestwo pisane alfabetem cyrylickim:
Data wzięcia do niewoli/internowania:
Status uwięzionego: Jeniec
Nazwa obozu jenieckiego/miejsca internowania: Stacja zborna
Przydział do pracy/jednostki:
Miejsca i daty pobytu:
Data wyjazdu z Polski:
Czy pozostał w Polsce?
Data zgonu: 1920-07-04
Miejsce zgonu - nazwa miejscowości:
Miejsce zgonu - obóz/szpital:
Przyczyna zgonu:
Nazwa geograficzna miejsca pochówku: Kraków
Dane dot. lokalizacji pochówku i rodzaju grobu: Cmentarz Wojskowy Rakowicki, nr grobu 160, nr kwatery XXVIII, rząd 4

Źródła archiwalne

Kod kraju: PL
Nazwa archiwum/przechowawcy: Archiwum Narodowe w Krakowie
Numer zespołu archiwalnego: PL/29/275/0/97
Nazwa zespołu archiwalnego: Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie
Nazwa zespołu archiwalnego w brzmieniu oryginalnym:
Sygnatura archiwalna źródła: PL/29/275/0/97
Dokument: Dokument
Numer/y karty/strony:

Powrót